Ιδού μερικά παραδείγματα:

Ο τ�ως αρχηγός της πυροσβεστικής και ο οφις Εφραίμ.. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί π�ρσι καηκε η Ελλάδα

Ο τέως αρχηγός της πυροσβεστικής και ο όφις Εφραίμ.. Καταλαβαίνετε τώρα γιατί πέρσι κάηκε η Ελλάδα

Αυτό το κακό τώρα αποκαλύπτεται..

Αυτό το κακό τώρα αποκαλύπτεται..

Αυτό �χει αποκαλυφθεί για τα καλά..

Αυτό έχει αποκαλυφθεί για τα καλά..

Αυτό δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί ποτ�..

Αυτό δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί ποτέ..

Εκκολαπτόμενο κακό..προλαβαίνουμε δεν προλαβαίνουμε να το αποτρ�ψουμε..

Εκκολαπτόμενο κακό..προλαβαίνουμε δεν προλαβαίνουμε να το αποτρέψουμε..

Γραφικό κακό..

Γραφικό κακό..

Εθνικό κακό..

Εθνικό κακό..

Πλανητικό κακό..

Πλανητικό κακό..

Απόλυτο κακό..

Απόλυτο κακό..

Π�ρα από το καλό και το κακό..

Πέρα από το καλό και το κακό..