Ένα όνειρο πλανάται στην μπλογκόσφαιρα. Είναι το όνειρο του άγνωστου blogger που επιδιώκει να γίνει γνωστός. Είναι το όνειρο της αναγνώρισης που κυριαρχεί στα πόστς και προκαλεί έναν άγριο και ανελέητο αγώνα.  Τον αγώνα για αναγνώριση. Ο Χέγκελ λέει (εκλαϊκεύω επικινδύνως) ότι κάθε «εγώ» επιδιώκει να φαίνεται ελεύθερο στο Άλλο αλλά και να αναγνωρίζεται από το Άλλο. Αναγνωρίζει τον εαυτόν του μόνο εφόσον αναγνωρίζεται από το Άλλο. Πρόκειται δηλαδή για μια αναμέτρηση με το Άλλο όπου κάθε εγώ επιδείχνει την υπεροχή του έναντι του Άλλου αλλά και ταυτοχρόνως απαιτεί την καταξίωση του μέσα από το Άλλο. Ο αγώνας αυτός για αναγνώριση, λέει ο Χέγκελ, είναι ένας αγώνας για ζωή και για θάνατο. Από αυτόν τον αγώνα προκύπτει και η περιβόητη σχέση μεταξύ κυρίου και δούλου. Το γεγονός ότι ένας κύριος επιδιώκει την αναγνώριση του από έναν δούλο κάνει τον δούλο να υπερέχει ουσιαστικά έναντι του κυρίου και δείχνει τον στρεβλό χαρακτήρα της αναγνώρισης..

Σήμερα ο αγώνας για αναγνώριση βρίσκεται σε γενική έξαρση.. Η σχέση κυρίου και δούλου, παρότι τυπικά δεν υπάρχουν πλέον δούλοι και αφέντες, είναι τόσο διαδεδομένη όσο ποτέ άλλοτε..

Σημ: Γ. Χέγκελ, Η φιλοσοφία του πνεύματος, τόμος Α΄, εκδ. Δωδώνη, Αθήνα 1993, σελ.170-175

buzz it!