Ποιό σωματίδιο του θεού και τρίχες κατσαρές; Ποιού θεού;;

«Εγώ τον κόσμο αυτόν θα τον καταλάβω με τη λογική».. Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε τώρα και εμείς και η χώρα μας. Να απεγκλωβιστούμε από την απάνθρωπη λογική της αγοράς και να επανακτήσουμε την λογική που ανυψώνει την ανθρώπινη δημιουργία και επιστήμη, που ανυψώνει τον άνθρωπο. Είναι ο μόνος τρόπος για να επανακτήσουμε τουλάχιστον την χαμένη μας αξιοπρέπεια..